Miejsce w kat. "M"

30.

Miejsce ogółem

31.

Czas

01:23:39

Analiza według czasów netto
Klasyfikacja: generalna wg płci

Analiza zajmowanej pozycji po pokonaniu danego etapu

Po etapie "10 km" zawodnik nr 1106 zajmował 32. pozycję na 1082 osób, które wystartowały (po tym etapie 2,87% startujących było sklasyfikowanych wyżej).Analiza uzyskanej pozycji na danym etapie

Zawodnik z numerem 1106 uzyskał 32. czas na 1081 osób, które ukończyły etap "10 km", a następnie 29. czas na etapie "21,097 km".Czasy uzyskiwane na poszczególnych etapach