Miejsce w kat. "M"

22.

Miejsce ogółem

23.

Czas

01:22:53

Analiza według czasów netto
Klasyfikacja: generalna wg płci

Analiza zajmowanej pozycji po pokonaniu danego etapu

Po etapie "5 km" zawodnik nr 967 zajmował 19. pozycję na 1096 osób, które wystartowały (po tym etapie 1,65% startujących było sklasyfikowanych wyżej).
Po zakończeniu kolejnego etapu przesunął się na 20 pozycję, a następnie spadł na 23. pozycję.Analiza uzyskanej pozycji na danym etapie

Zawodnik z numerem 967 uzyskał 19. czas na 1094 osób, które ukończyły etap "5 km", a następnie 23. czas na etapie "10 km" oraz 25. czas na etapie "15 km".Czasy uzyskiwane na poszczególnych etapach