Miejsce w kat. "M"

31.

Miejsce ogółem

33.

Czas

01:25:18

Analiza według czasów netto
Klasyfikacja: generalna wg płci

Analiza zajmowanej pozycji po pokonaniu danego etapu

Po etapie "5 km" zawodnik nr 928 zajmował 41. pozycję na 1096 osób, które wystartowały (po tym etapie 3,65% startujących było sklasyfikowanych wyżej).
Po zakończeniu kolejnego etapu przesunął się na 39 pozycję, a następnie awansował na 36. pozycję.Analiza uzyskanej pozycji na danym etapie

Zawodnik z numerem 928 uzyskał 41. czas na 1094 osób, które ukończyły etap "5 km", a następnie 36. czas na etapie "10 km" oraz 31. czas na etapie "15 km".Czasy uzyskiwane na poszczególnych etapach