Miejsce w kat. "M"

9.

Miejsce ogółem

9.

Czas

01:18:32

Analiza według czasów netto
Klasyfikacja: generalna wg płci

Analiza zajmowanej pozycji po pokonaniu danego etapu

Po etapie "5 km" zawodnik nr 858 zajmował 14. pozycję na 1096 osób, które wystartowały (po tym etapie 1,19% startujących było sklasyfikowanych wyżej).
Po zakończeniu kolejnego etapu przesunął się na 14 pozycję, a następnie awansował na 12. pozycję.



Analiza uzyskanej pozycji na danym etapie

Zawodnik z numerem 858 uzyskał 14. czas na 1094 osób, które ukończyły etap "5 km", a następnie 12. czas na etapie "10 km" oraz 9. czas na etapie "15 km".



Czasy uzyskiwane na poszczególnych etapach