Miejsce w kat. "M"

17.

Miejsce ogółem

17.

Czas

01:21:43

Analiza według czasów netto
Klasyfikacja: generalna wg płci

Analiza zajmowanej pozycji po pokonaniu danego etapu

Po etapie "5 km" zawodnik nr 822 zajmował 17. pozycję na 1096 osób, które wystartowały (po tym etapie 1,46% startujących było sklasyfikowanych wyżej).
Po zakończeniu kolejnego etapu przesunął się na 19 pozycję, a następnie utrzymał tę pozycję.Analiza uzyskanej pozycji na danym etapie

Zawodnik z numerem 822 uzyskał 17. czas na 1094 osób, które ukończyły etap "5 km", a następnie 21. czas na etapie "10 km" oraz 20. czas na etapie "15 km".Czasy uzyskiwane na poszczególnych etapach