Miejsce w kat. "K"

3.

Miejsce ogółem

32.

Czas

01:25:09

Analiza według czasów netto
Klasyfikacja: generalna wg płci

Analiza zajmowanej pozycji po pokonaniu danego etapu

Po etapie "5 km" zawodnik nr 792 zajmował 31. pozycję na 1096 osób, które wystartowały (po tym etapie 2,74% startujących było sklasyfikowanych wyżej).
Po zakończeniu kolejnego etapu przesunął się na 29 pozycję, a następnie utrzymał tę pozycję.Analiza uzyskanej pozycji na danym etapie

Zawodnik z numerem 792 uzyskał 31. czas na 1094 osób, które ukończyły etap "5 km", a następnie 26. czas na etapie "10 km" oraz 33. czas na etapie "15 km".Czasy uzyskiwane na poszczególnych etapach