Miejsce w kat. "M"

21.

Miejsce ogółem

21.

Czas

01:22:38

Analiza według czasów netto
Klasyfikacja: generalna wg płci

Analiza zajmowanej pozycji po pokonaniu danego etapu

Po etapie "5 km" zawodnik nr 716 zajmował 24. pozycję na 1096 osób, które wystartowały (po tym etapie 2,1% startujących było sklasyfikowanych wyżej).
Po zakończeniu kolejnego etapu przesunął się na 22 pozycję, a następnie awansował na 20. pozycję.Analiza uzyskanej pozycji na danym etapie

Zawodnik z numerem 716 uzyskał 24. czas na 1094 osób, które ukończyły etap "5 km", a następnie 20. czas na etapie "10 km" oraz 18. czas na etapie "15 km".Czasy uzyskiwane na poszczególnych etapach