Miejsce w kat. "M"

23.

Miejsce ogółem

24.

Czas

01:22:57

Analiza według czasów netto
Klasyfikacja: generalna wg płci

Analiza zajmowanej pozycji po pokonaniu danego etapu

Po etapie "5 km" zawodnik nr 623 zajmował 25. pozycję na 1096 osób, które wystartowały (po tym etapie 2,19% startujących było sklasyfikowanych wyżej).
Po zakończeniu kolejnego etapu przesunął się na 21 pozycję, a następnie utrzymał tę pozycję.Analiza uzyskanej pozycji na danym etapie

Zawodnik z numerem 623 uzyskał 25. czas na 1094 osób, które ukończyły etap "5 km", a następnie 19. czas na etapie "10 km" oraz 19. czas na etapie "15 km".Czasy uzyskiwane na poszczególnych etapach