Miejsce w kat. "M"

19.

Miejsce ogółem

19.

Czas

01:22:01

Analiza według czasów netto
Klasyfikacja: generalna wg płci

Analiza zajmowanej pozycji po pokonaniu danego etapu

Po etapie "5 km" zawodnik nr 619 zajmował 18. pozycję na 1096 osób, które wystartowały (po tym etapie 1,56% startujących było sklasyfikowanych wyżej).
Po zakończeniu kolejnego etapu przesunął się na 17 pozycję, a następnie utrzymał tę pozycję.Analiza uzyskanej pozycji na danym etapie

Zawodnik z numerem 619 uzyskał 18. czas na 1094 osób, które ukończyły etap "5 km", a następnie 18. czas na etapie "10 km" oraz 22. czas na etapie "15 km".Czasy uzyskiwane na poszczególnych etapach