Miejsce w kat. "M"

12.

Miejsce ogółem

12.

Czas

01:19:09

Analiza według czasów netto
Klasyfikacja: generalna wg płci

Analiza zajmowanej pozycji po pokonaniu danego etapu

Po etapie "5 km" zawodnik nr 612 zajmował 10. pozycję na 1096 osób, które wystartowały (po tym etapie 0,83% startujących było sklasyfikowanych wyżej).
Po zakończeniu kolejnego etapu przesunął się na 10 pozycję, a następnie utrzymał tę pozycję.Analiza uzyskanej pozycji na danym etapie

Zawodnik z numerem 612 uzyskał 10. czas na 1094 osób, które ukończyły etap "5 km", a następnie 11. czas na etapie "10 km" oraz 11. czas na etapie "15 km".Czasy uzyskiwane na poszczególnych etapach