Miejsce w kat. "M"

30.

Miejsce ogółem

34.

Czas

01:25:03

Analiza według czasów netto
Klasyfikacja: generalna wg płci

Analiza zajmowanej pozycji po pokonaniu danego etapu

Po etapie "5 km" zawodnik nr 581 zajmował 36. pozycję na 1096 osób, które wystartowały (po tym etapie 3,2% startujących było sklasyfikowanych wyżej).
Po zakończeniu kolejnego etapu przesunął się na 33 pozycję, a następnie awansował na 31. pozycję.Analiza uzyskanej pozycji na danym etapie

Zawodnik z numerem 581 uzyskał 36. czas na 1094 osób, które ukończyły etap "5 km", a następnie 32. czas na etapie "10 km" oraz 30. czas na etapie "15 km".Czasy uzyskiwane na poszczególnych etapach