Miejsce w kat. "M"

16.

Miejsce ogółem

16.

Czas

01:20:54

Analiza według czasów netto
Klasyfikacja: generalna wg płci

Analiza zajmowanej pozycji po pokonaniu danego etapu

Po etapie "5 km" zawodnik nr 531 zajmował 13. pozycję na 1096 osób, które wystartowały (po tym etapie 1,1% startujących było sklasyfikowanych wyżej).
Po zakończeniu kolejnego etapu przesunął się na 12 pozycję, a następnie spadł na 16. pozycję.Analiza uzyskanej pozycji na danym etapie

Zawodnik z numerem 531 uzyskał 13. czas na 1094 osób, które ukończyły etap "5 km", a następnie 13. czas na etapie "10 km" oraz 16. czas na etapie "15 km".Czasy uzyskiwane na poszczególnych etapach