Miejsce w kat. "M"

41.

Miejsce ogółem

47.

Czas

01:27:44

Analiza według czasów netto
Klasyfikacja: generalna wg płci

Analiza zajmowanej pozycji po pokonaniu danego etapu

Po etapie "5 km" zawodnik nr 315 zajmował 50. pozycję na 1096 osób, które wystartowały (po tym etapie 4,48% startujących było sklasyfikowanych wyżej).
Po zakończeniu kolejnego etapu przesunął się na 47 pozycję, a następnie utrzymał tę pozycję.Analiza uzyskanej pozycji na danym etapie

Zawodnik z numerem 315 uzyskał 50. czas na 1094 osób, które ukończyły etap "5 km", a następnie 47. czas na etapie "10 km" oraz 50. czas na etapie "15 km".Czasy uzyskiwane na poszczególnych etapach