Miejsce w kat. "M"

11.

Miejsce ogółem

11.

Czas

01:18:59

Analiza według czasów netto
Klasyfikacja: generalna wg płci

Analiza zajmowanej pozycji po pokonaniu danego etapu

Po etapie "5 km" zawodnik nr 162 zajmował 11. pozycję na 1096 osób, które wystartowały (po tym etapie 0,92% startujących było sklasyfikowanych wyżej).
Po zakończeniu kolejnego etapu przesunął się na 11 pozycję, a następnie utrzymał tę pozycję.Analiza uzyskanej pozycji na danym etapie

Zawodnik z numerem 162 uzyskał 11. czas na 1094 osób, które ukończyły etap "5 km", a następnie 10. czas na etapie "10 km" oraz 12. czas na etapie "15 km".Czasy uzyskiwane na poszczególnych etapach