Miejsce w kat. "M"

6.

Miejsce ogółem

6.

Czas

01:14:01

Analiza według czasów netto
Klasyfikacja: generalna wg płci

Analiza zajmowanej pozycji po pokonaniu danego etapu

Po etapie "5 km" zawodnik nr 1239 zajmował 5. pozycję na 1096 osób, które wystartowały (po tym etapie 0,37% startujących było sklasyfikowanych wyżej).
Po zakończeniu kolejnego etapu przesunął się na 6 pozycję, a następnie utrzymał tę pozycję.Analiza uzyskanej pozycji na danym etapie

Zawodnik z numerem 1239 uzyskał 5. czas na 1094 osób, które ukończyły etap "5 km", a następnie 5. czas na etapie "10 km" oraz 5. czas na etapie "15 km".Czasy uzyskiwane na poszczególnych etapach