Miejsce w kat. "M"

2.

Miejsce ogółem

2.

Czas

01:12:14

Analiza według czasów netto
Klasyfikacja: generalna wg płci

Analiza zajmowanej pozycji po pokonaniu danego etapu

Po etapie "5 km" zawodnik nr 1212 zajmował 2. pozycję na 1096 osób, które wystartowały (po tym etapie 0,1% startujących było sklasyfikowanych wyżej).
Po zakończeniu kolejnego etapu przesunął się na 2 pozycję, a następnie utrzymał tę pozycję.



Analiza uzyskanej pozycji na danym etapie

Zawodnik z numerem 1212 uzyskał 2. czas na 1094 osób, które ukończyły etap "5 km", a następnie 1. czas na etapie "10 km" oraz 3. czas na etapie "15 km".



Czasy uzyskiwane na poszczególnych etapach