Miejsce w kat. "M"

7.

Miejsce ogółem

7.

Czas

01:15:50

Analiza według czasów netto
Klasyfikacja: generalna wg płci

Analiza zajmowanej pozycji po pokonaniu danego etapu

Po etapie "5 km" zawodnik nr 1130 zajmował 7. pozycję na 1096 osób, które wystartowały (po tym etapie 0,55% startujących było sklasyfikowanych wyżej).
Po zakończeniu kolejnego etapu przesunął się na 7 pozycję, a następnie utrzymał tę pozycję.Analiza uzyskanej pozycji na danym etapie

Zawodnik z numerem 1130 uzyskał 7. czas na 1094 osób, które ukończyły etap "5 km", a następnie 6. czas na etapie "10 km" oraz 7. czas na etapie "15 km".Czasy uzyskiwane na poszczególnych etapach