Miejsce w kat. "M"

33.

Miejsce ogółem

37.

Czas

01:25:55

Analiza według czasów netto
Klasyfikacja: generalna wg płci

Analiza zajmowanej pozycji po pokonaniu danego etapu

Po etapie "5 km" zawodnik nr 1089 zajmował 46. pozycję na 1096 osób, które wystartowały (po tym etapie 4,11% startujących było sklasyfikowanych wyżej).
Po zakończeniu kolejnego etapu przesunął się na 43 pozycję, a następnie awansował na 42. pozycję.Analiza uzyskanej pozycji na danym etapie

Zawodnik z numerem 1089 uzyskał 46. czas na 1094 osób, które ukończyły etap "5 km", a następnie 37. czas na etapie "10 km" oraz 44. czas na etapie "15 km".Czasy uzyskiwane na poszczególnych etapach