Miejsce w kat. "M"

15.

Miejsce ogółem

15.

Czas

01:20:26

Analiza według czasów netto
Klasyfikacja: generalna wg płci

Analiza zajmowanej pozycji po pokonaniu danego etapu

Po etapie "5 km" zawodnik nr 1024 zajmował 12. pozycję na 1096 osób, które wystartowały (po tym etapie 1,01% startujących było sklasyfikowanych wyżej).
Po zakończeniu kolejnego etapu przesunął się na 13 pozycję, a następnie spadł na 14. pozycję.Analiza uzyskanej pozycji na danym etapie

Zawodnik z numerem 1024 uzyskał 12. czas na 1094 osób, które ukończyły etap "5 km", a następnie 16. czas na etapie "10 km" oraz 15. czas na etapie "15 km".Czasy uzyskiwane na poszczególnych etapach