Miejsce w kat. "M"

24.

Miejsce ogółem

27.

Czas

12:40:33

Wykryto brak międzyczasów na niektórych punktach pomiarowych
Klasyfikacja: generalna wg płci

Analiza zajmowanej pozycji po pokonaniu danego etapu

Po etapie "12,8 km" zawodnik nr 1059 zajmował 43. pozycję na 402 osób, które wystartowały (po tym etapie 10,45% startujących było sklasyfikowanych wyżej).
Po zakończeniu kolejnego etapu przesunął się na 29 pozycję, a następnieAnaliza uzyskanej pozycji na danym etapie

Zawodnik z numerem 1059 uzyskał 43. czas na 400 osób, które ukończyły etap "12,8 km", a następnie 23. czas na etapie "28,1 km" oraz null. czas na etapie "38,9 km".Czasy uzyskiwane na poszczególnych etapach