Miejsce w kat. "K"

3.

Miejsce ogółem

22.

Czas

12:26:54

Wykryto brak międzyczasów na niektórych punktach pomiarowych
Klasyfikacja: generalna wg płci

Analiza zajmowanej pozycji po pokonaniu danego etapu

Po etapie "12,8 km" zawodnik nr 1032 zajmował 50. pozycję na 402 osób, które wystartowały (po tym etapie 12,19% startujących było sklasyfikowanych wyżej).
Po zakończeniu kolejnego etapu przesunął się na 37 pozycję, a następnieAnaliza uzyskanej pozycji na danym etapie

Zawodnik z numerem 1032 uzyskał 50. czas na 400 osób, które ukończyły etap "12,8 km", a następnie 29. czas na etapie "28,1 km" oraz null. czas na etapie "38,9 km".Czasy uzyskiwane na poszczególnych etapach