Miejsce w kat. "M"

28.

Miejsce ogółem

31.

Czas

01:30:23

Klasyfikacja: generalna wg płci

Analiza zajmowanej pozycji po pokonaniu danego etapu

Po etapie "4 km" zawodnik nr 3445 zajmował 30. pozycję na 389 osób, które wystartowały (po tym etapie 7,46% startujących było sklasyfikowanych wyżej).
Po zakończeniu kolejnego etapu przesunął się na 31 pozycję, a następnie utrzymał tę pozycję.Analiza uzyskanej pozycji na danym etapie

Zawodnik z numerem 3445 uzyskał 30. czas na 385 osób, które ukończyły etap "4 km", a następnie 30. czas na etapie "11,5 km" oraz 33. czas na etapie "15,8 km".Czasy uzyskiwane na poszczególnych etapach