Miejsce w kat. "M"

1.

Miejsce ogółem

1.

Czas

01:09:15

Klasyfikacja: generalna wg płci

Analiza zajmowanej pozycji po pokonaniu danego etapu

Po etapie "4 km" zawodnik nr 3384 zajmował 1. pozycję na 389 osób, które wystartowały (po tym etapie 0% startujących było sklasyfikowanych wyżej).
Po zakończeniu kolejnego etapu przesunął się na 1 pozycję, a następnie utrzymał tę pozycję.Analiza uzyskanej pozycji na danym etapie

Zawodnik z numerem 3384 uzyskał 1. czas na 385 osób, które ukończyły etap "4 km", a następnie 1. czas na etapie "11,5 km" oraz 1. czas na etapie "15,8 km".Czasy uzyskiwane na poszczególnych etapach