Miejsce w kat. "K"

5.

Miejsce ogółem

49.

Czas

01:37:27

Klasyfikacja: generalna wg płci

Analiza zajmowanej pozycji po pokonaniu danego etapu

Po etapie "4 km" zawodnik nr 3032 zajmował 49. pozycję na 389 osób, które wystartowały (po tym etapie 12,34% startujących było sklasyfikowanych wyżej).
Po zakończeniu kolejnego etapu przesunął się na 47 pozycję, a następnie spadł na 49. pozycję.Analiza uzyskanej pozycji na danym etapie

Zawodnik z numerem 3032 uzyskał 49. czas na 385 osób, które ukończyły etap "4 km", a następnie 47. czas na etapie "11,5 km" oraz 68. czas na etapie "15,8 km".Czasy uzyskiwane na poszczególnych etapach