Miejsce w kat. "M"

23.

Miejsce ogółem

24.

Czas

17:26:20

Klasyfikacja: generalna wg płci

Analiza zajmowanej pozycji po pokonaniu danego etapu

Po etapie "13,9 km" zawodnik nr 134 zajmował 37. pozycję na 782 osób, które wystartowały (po tym etapie 4,61% startujących było sklasyfikowanych wyżej).
Po zakończeniu kolejnego etapu przesunął się na 38 pozycję, a następnie utrzymał tę pozycję.Analiza uzyskanej pozycji na danym etapie

Zawodnik z numerem 134 uzyskał 37. czas na 778 osób, które ukończyły etap "13,9 km", a następnie 46. czas na etapie "19,2 km" oraz 40. czas na etapie "28,8 km".Czasy uzyskiwane na poszczególnych etapach