Miejsce w kat. "M"

30.

Miejsce ogółem

31.

Czas

17:52:30

Wykryto brak międzyczasów na niektórych punktach pomiarowych
Klasyfikacja: generalna wg płci

Analiza zajmowanej pozycji po pokonaniu danego etapu

Po etapie "13,9 km" zawodnik nr 120 zajmował 51. pozycję na 782 osób, które wystartowały (po tym etapie 6,4% startujących było sklasyfikowanych wyżej).
Po zakończeniu kolejnego etapu przesunął się na 56 pozycję, a następnie awansował na 43. pozycję.Analiza uzyskanej pozycji na danym etapie

Zawodnik z numerem 120 uzyskał 51. czas na 778 osób, które ukończyły etap "13,9 km", a następnie 69. czas na etapie "19,2 km" oraz 32. czas na etapie "28,8 km".Czasy uzyskiwane na poszczególnych etapach