Miejsce w kat. "M"

26.

Miejsce ogółem

27.

Czas

17:40:17

Klasyfikacja: generalna wg płci

Analiza zajmowanej pozycji po pokonaniu danego etapu

Po etapie "13,9 km" zawodnik nr 110 zajmował 29. pozycję na 782 osób, które wystartowały (po tym etapie 3,59% startujących było sklasyfikowanych wyżej).
Po zakończeniu kolejnego etapu przesunął się na 31 pozycję, a następnie utrzymał tę pozycję.Analiza uzyskanej pozycji na danym etapie

Zawodnik z numerem 110 uzyskał 29. czas na 778 osób, które ukończyły etap "13,9 km", a następnie 33. czas na etapie "19,2 km" oraz 36. czas na etapie "28,8 km".Czasy uzyskiwane na poszczególnych etapach