Miejsce w kat. "M"

20.

Miejsce ogółem

21.

Czas

17:08:58

Klasyfikacja: generalna wg płci

Analiza zajmowanej pozycji po pokonaniu danego etapu

Po etapie "13,9 km" zawodnik nr 109 zajmował 20. pozycję na 782 osób, które wystartowały (po tym etapie 2,43% startujących było sklasyfikowanych wyżej).
Po zakończeniu kolejnego etapu przesunął się na 17 pozycję, a następnie utrzymał tę pozycję.Analiza uzyskanej pozycji na danym etapie

Zawodnik z numerem 109 uzyskał 20. czas na 778 osób, które ukończyły etap "13,9 km", a następnie 13. czas na etapie "19,2 km" oraz 16. czas na etapie "28,8 km".Czasy uzyskiwane na poszczególnych etapach