Miejsce w kat. "M"

15.

Miejsce ogółem

16.

Czas

16:45:47

Klasyfikacja: generalna wg płci

Analiza zajmowanej pozycji po pokonaniu danego etapu

Po etapie "13,9 km" zawodnik nr 101 zajmował 43. pozycję na 782 osób, które wystartowały (po tym etapie 5,38% startujących było sklasyfikowanych wyżej).
Po zakończeniu kolejnego etapu przesunął się na 40 pozycję, a następnie awansował na 35. pozycję.Analiza uzyskanej pozycji na danym etapie

Zawodnik z numerem 101 uzyskał 43. czas na 778 osób, które ukończyły etap "13,9 km", a następnie 45. czas na etapie "19,2 km" oraz 30. czas na etapie "28,8 km".Czasy uzyskiwane na poszczególnych etapach