Miejsce w kat. "M"

1.

Miejsce ogółem

1.

Czas

02:38:15

Analiza według czasów netto
Klasyfikacja: generalna wg płci

Analiza zajmowanej pozycji po pokonaniu danego etapu

Po etapie "start" zawodnik nr 97 zajmował 1. pozycję na 571 osób, które wystartowały (po tym etapie 0% startujących było sklasyfikowanych wyżej).
Po zakończeniu kolejnego etapu przesunął się na 1 pozycję, a następnie utrzymał tę pozycję.Analiza uzyskanej pozycji na danym etapie

Zawodnik z numerem 97 uzyskał 1. czas na 571 osób, które ukończyły etap "start", a następnie 1. czas na etapie "21,097 km" oraz 1. czas na etapie "42,195 km".Czasy uzyskiwane na poszczególnych etapach