Miejsce w kat. "M"

9.

Miejsce ogółem

10.

Czas

02:58:01

Analiza według czasów netto
Klasyfikacja: generalna wg płci

Analiza zajmowanej pozycji po pokonaniu danego etapu

Po etapie "start" zawodnik nr 813 zajmował 50. pozycję na 571 osób, które wystartowały (po tym etapie 8,59% startujących było sklasyfikowanych wyżej).
Po zakończeniu kolejnego etapu przesunął się na 7 pozycję, a następnie spadł na 10. pozycję.Analiza uzyskanej pozycji na danym etapie

Zawodnik z numerem 813 uzyskał 50. czas na 571 osób, które ukończyły etap "start", a następnie 7. czas na etapie "21,097 km" oraz 18. czas na etapie "42,195 km".Czasy uzyskiwane na poszczególnych etapach