Miejsce w kat. "M"

27.

Miejsce ogółem

28.

Czas

03:11:35

Analiza według czasów netto
Klasyfikacja: generalna wg płci

Analiza zajmowanej pozycji po pokonaniu danego etapu

Po etapie "start" zawodnik nr 736 zajmował 99. pozycję na 571 osób, które wystartowały (po tym etapie 17,17% startujących było sklasyfikowanych wyżej).
Po zakończeniu kolejnego etapu przesunął się na 28 pozycję, a następnie utrzymał tę pozycję.Analiza uzyskanej pozycji na danym etapie

Zawodnik z numerem 736 uzyskał 99. czas na 571 osób, które ukończyły etap "start", a następnie 28. czas na etapie "21,097 km" oraz 42. czas na etapie "42,195 km".Czasy uzyskiwane na poszczególnych etapach