Miejsce w kat. "M"

46.

Miejsce ogółem

50.

Czas

03:21:19

Analiza według czasów netto
Klasyfikacja: generalna wg płci

Analiza zajmowanej pozycji po pokonaniu danego etapu

Po etapie "start" zawodnik nr 729 zajmował 71. pozycję na 571 osób, które wystartowały (po tym etapie 12,26% startujących było sklasyfikowanych wyżej).
Po zakończeniu kolejnego etapu przesunął się na 67 pozycję, a następnie awansował na 50. pozycję.Analiza uzyskanej pozycji na danym etapie

Zawodnik z numerem 729 uzyskał 71. czas na 571 osób, które ukończyły etap "start", a następnie 67. czas na etapie "21,097 km" oraz 45. czas na etapie "42,195 km".Czasy uzyskiwane na poszczególnych etapach