Miejsce w kat. "M"

25.

Miejsce ogółem

26.

Czas

03:08:00

Analiza według czasów netto
Klasyfikacja: generalna wg płci

Analiza zajmowanej pozycji po pokonaniu danego etapu

Po etapie "start" zawodnik nr 711 zajmował 98. pozycję na 571 osób, które wystartowały (po tym etapie 16,99% startujących było sklasyfikowanych wyżej).
Po zakończeniu kolejnego etapu przesunął się na 29 pozycję, a następnie awansował na 26. pozycję.Analiza uzyskanej pozycji na danym etapie

Zawodnik z numerem 711 uzyskał 98. czas na 571 osób, które ukończyły etap "start", a następnie 29. czas na etapie "21,097 km" oraz 28. czas na etapie "42,195 km".Czasy uzyskiwane na poszczególnych etapach