Miejsce w kat. "M"

43.

Miejsce ogółem

47.

Czas

03:19:01

Analiza według czasów netto
Klasyfikacja: generalna wg płci

Analiza zajmowanej pozycji po pokonaniu danego etapu

Po etapie "start" zawodnik nr 698 zajmował 70. pozycję na 571 osób, które wystartowały (po tym etapie 12,09% startujących było sklasyfikowanych wyżej).
Po zakończeniu kolejnego etapu przesunął się na 33 pozycję, a następnie spadł na 47. pozycję.Analiza uzyskanej pozycji na danym etapie

Zawodnik z numerem 698 uzyskał 70. czas na 571 osób, które ukończyły etap "start", a następnie 33. czas na etapie "21,097 km" oraz 60. czas na etapie "42,195 km".Czasy uzyskiwane na poszczególnych etapach