Miejsce w kat. "M"

45.

Miejsce ogółem

49.

Czas

03:20:18

Analiza według czasów netto
Klasyfikacja: generalna wg płci

Analiza zajmowanej pozycji po pokonaniu danego etapu

Po etapie "start" zawodnik nr 677 zajmował 45. pozycję na 571 osób, które wystartowały (po tym etapie 7,71% startujących było sklasyfikowanych wyżej).
Po zakończeniu kolejnego etapu przesunął się na 39 pozycję, a następnie spadł na 49. pozycję.Analiza uzyskanej pozycji na danym etapie

Zawodnik z numerem 677 uzyskał 45. czas na 571 osób, które ukończyły etap "start", a następnie 39. czas na etapie "21,097 km" oraz 58. czas na etapie "42,195 km".Czasy uzyskiwane na poszczególnych etapach