Miejsce w kat. "M"

28.

Miejsce ogółem

29.

Czas

03:11:55

Analiza według czasów netto
Klasyfikacja: generalna wg płci

Analiza zajmowanej pozycji po pokonaniu danego etapu

Po etapie "start" zawodnik nr 633 zajmował 65. pozycję na 571 osób, które wystartowały (po tym etapie 11,21% startujących było sklasyfikowanych wyżej).
Po zakończeniu kolejnego etapu przesunął się na 52 pozycję, a następnie awansował na 29. pozycję.Analiza uzyskanej pozycji na danym etapie

Zawodnik z numerem 633 uzyskał 65. czas na 571 osób, które ukończyły etap "start", a następnie 52. czas na etapie "21,097 km" oraz 21. czas na etapie "42,195 km".Czasy uzyskiwane na poszczególnych etapach