Miejsce w kat. "M"

21.

Miejsce ogółem

22.

Czas

03:04:17

Analiza według czasów netto
Klasyfikacja: generalna wg płci

Analiza zajmowanej pozycji po pokonaniu danego etapu

Po etapie "start" zawodnik nr 511 zajmował 26. pozycję na 571 osób, które wystartowały (po tym etapie 4,38% startujących było sklasyfikowanych wyżej).
Po zakończeniu kolejnego etapu przesunął się na 16 pozycję, a następnie spadł na 22. pozycję.Analiza uzyskanej pozycji na danym etapie

Zawodnik z numerem 511 uzyskał 26. czas na 571 osób, które ukończyły etap "start", a następnie 16. czas na etapie "21,097 km" oraz 27. czas na etapie "42,195 km".Czasy uzyskiwane na poszczególnych etapach