Miejsce w kat. "M"

18.

Miejsce ogółem

19.

Czas

03:01:07

Analiza według czasów netto
Klasyfikacja: generalna wg płci

Analiza zajmowanej pozycji po pokonaniu danego etapu

Po etapie "start" zawodnik nr 494 zajmował 6. pozycję na 571 osób, które wystartowały (po tym etapie 0,88% startujących było sklasyfikowanych wyżej).
Po zakończeniu kolejnego etapu przesunął się na 30 pozycję, a następnie awansował na 19. pozycję.Analiza uzyskanej pozycji na danym etapie

Zawodnik z numerem 494 uzyskał 6. czas na 571 osób, które ukończyły etap "start", a następnie 30. czas na etapie "21,097 km" oraz 10. czas na etapie "42,195 km".Czasy uzyskiwane na poszczególnych etapach