Miejsce w kat. "M"

16.

Miejsce ogółem

17.

Czas

03:00:23

Analiza według czasów netto
Klasyfikacja: generalna wg płci

Analiza zajmowanej pozycji po pokonaniu danego etapu

Po etapie "start" zawodnik nr 493 zajmował 37. pozycję na 571 osób, które wystartowały (po tym etapie 6,31% startujących było sklasyfikowanych wyżej).
Po zakończeniu kolejnego etapu przesunął się na 27 pozycję, a następnie awansował na 17. pozycję.Analiza uzyskanej pozycji na danym etapie

Zawodnik z numerem 493 uzyskał 37. czas na 571 osób, które ukończyły etap "start", a następnie 27. czas na etapie "21,097 km" oraz 12. czas na etapie "42,195 km".Czasy uzyskiwane na poszczególnych etapach