Miejsce w kat. "M"

24.

Miejsce ogółem

25.

Czas

03:07:54

Analiza według czasów netto
Klasyfikacja: generalna wg płci

Analiza zajmowanej pozycji po pokonaniu danego etapu

Po etapie "start" zawodnik nr 473 zajmował 40. pozycję na 571 osób, które wystartowały (po tym etapie 6,84% startujących było sklasyfikowanych wyżej).
Po zakończeniu kolejnego etapu przesunął się na 17 pozycję, a następnie spadł na 25. pozycję.Analiza uzyskanej pozycji na danym etapie

Zawodnik z numerem 473 uzyskał 40. czas na 571 osób, które ukończyły etap "start", a następnie 17. czas na etapie "21,097 km" oraz 39. czas na etapie "42,195 km".Czasy uzyskiwane na poszczególnych etapach