Miejsce w kat. "M"

26.

Miejsce ogółem

27.

Czas

03:09:02

Analiza według czasów netto
Klasyfikacja: generalna wg płci

Analiza zajmowanej pozycji po pokonaniu danego etapu

Po etapie "start" zawodnik nr 467 zajmował 54. pozycję na 571 osób, które wystartowały (po tym etapie 9,29% startujących było sklasyfikowanych wyżej).
Po zakończeniu kolejnego etapu przesunął się na 26 pozycję, a następnie spadł na 27. pozycję.Analiza uzyskanej pozycji na danym etapie

Zawodnik z numerem 467 uzyskał 54. czas na 571 osób, które ukończyły etap "start", a następnie 26. czas na etapie "21,097 km" oraz 34. czas na etapie "42,195 km".Czasy uzyskiwane na poszczególnych etapach