Miejsce w kat. "K"

1.

Miejsce ogółem

9.

Czas

02:57:38

Analiza według czasów netto
Klasyfikacja: generalna wg płci

Analiza zajmowanej pozycji po pokonaniu danego etapu

Po etapie "start" zawodnik nr 456 zajmował 4. pozycję na 571 osób, które wystartowały (po tym etapie 0,53% startujących było sklasyfikowanych wyżej).
Po zakończeniu kolejnego etapu przesunął się na 9 pozycję, a następnie utrzymał tę pozycję.Analiza uzyskanej pozycji na danym etapie

Zawodnik z numerem 456 uzyskał 4. czas na 571 osób, które ukończyły etap "start", a następnie 9. czas na etapie "21,097 km" oraz 14. czas na etapie "42,195 km".Czasy uzyskiwane na poszczególnych etapach