Miejsce w kat. "M"

23.

Miejsce ogółem

24.

Czas

03:06:05

Analiza według czasów netto
Klasyfikacja: generalna wg płci

Analiza zajmowanej pozycji po pokonaniu danego etapu

Po etapie "start" zawodnik nr 424 zajmował 39. pozycję na 571 osób, które wystartowały (po tym etapie 6,66% startujących było sklasyfikowanych wyżej).
Po zakończeniu kolejnego etapu przesunął się na 15 pozycję, a następnie spadł na 24. pozycję.Analiza uzyskanej pozycji na danym etapie

Zawodnik z numerem 424 uzyskał 39. czas na 571 osób, które ukończyły etap "start", a następnie 15. czas na etapie "21,097 km" oraz 33. czas na etapie "42,195 km".Czasy uzyskiwane na poszczególnych etapach