Miejsce w kat. "M"

33.

Miejsce ogółem

34.

Czas

03:13:16

Analiza według czasów netto
Klasyfikacja: generalna wg płci

Analiza zajmowanej pozycji po pokonaniu danego etapu

Po etapie "start" zawodnik nr 418 zajmował 41. pozycję na 571 osób, które wystartowały (po tym etapie 7,01% startujących było sklasyfikowanych wyżej).
Po zakończeniu kolejnego etapu przesunął się na 54 pozycję, a następnie awansował na 34. pozycję.Analiza uzyskanej pozycji na danym etapie

Zawodnik z numerem 418 uzyskał 41. czas na 571 osób, które ukończyły etap "start", a następnie 54. czas na etapie "21,097 km" oraz 24. czas na etapie "42,195 km".Czasy uzyskiwane na poszczególnych etapach