Miejsce w kat. "M"

2.

Miejsce ogółem

2.

Czas

02:45:29

Analiza według czasów netto
Klasyfikacja: generalna wg płci

Analiza zajmowanej pozycji po pokonaniu danego etapu

Po etapie "start" zawodnik nr 408 zajmował 2. pozycję na 571 osób, które wystartowały (po tym etapie 0,18% startujących było sklasyfikowanych wyżej).
Po zakończeniu kolejnego etapu przesunął się na 3 pozycję, a następnie awansował na 2. pozycję.Analiza uzyskanej pozycji na danym etapie

Zawodnik z numerem 408 uzyskał 2. czas na 571 osób, które ukończyły etap "start", a następnie 3. czas na etapie "21,097 km" oraz 3. czas na etapie "42,195 km".Czasy uzyskiwane na poszczególnych etapach