Miejsce w kat. "M"

20.

Miejsce ogółem

21.

Czas

03:04:02

Analiza według czasów netto
Klasyfikacja: generalna wg płci

Analiza zajmowanej pozycji po pokonaniu danego etapu

Po etapie "start" zawodnik nr 393 zajmował 53. pozycję na 571 osób, które wystartowały (po tym etapie 9,11% startujących było sklasyfikowanych wyżej).
Po zakończeniu kolejnego etapu przesunął się na 21 pozycję, a następnie utrzymał tę pozycję.Analiza uzyskanej pozycji na danym etapie

Zawodnik z numerem 393 uzyskał 53. czas na 571 osób, które ukończyły etap "start", a następnie 21. czas na etapie "21,097 km" oraz 23. czas na etapie "42,195 km".Czasy uzyskiwane na poszczególnych etapach