Miejsce w kat. "M"

15.

Miejsce ogółem

16.

Czas

02:59:20

Analiza według czasów netto
Klasyfikacja: generalna wg płci

Analiza zajmowanej pozycji po pokonaniu danego etapu

Po etapie "start" zawodnik nr 374 zajmował 51. pozycję na 571 osób, które wystartowały (po tym etapie 8,76% startujących było sklasyfikowanych wyżej).
Po zakończeniu kolejnego etapu przesunął się na 8 pozycję, a następnie spadł na 16. pozycję.Analiza uzyskanej pozycji na danym etapie

Zawodnik z numerem 374 uzyskał 51. czas na 571 osób, które ukończyły etap "start", a następnie 8. czas na etapie "21,097 km" oraz 20. czas na etapie "42,195 km".Czasy uzyskiwane na poszczególnych etapach