Miejsce w kat. "M"

17.

Miejsce ogółem

18.

Czas

03:00:55

Analiza według czasów netto
Klasyfikacja: generalna wg płci

Analiza zajmowanej pozycji po pokonaniu danego etapu

Po etapie "start" zawodnik nr 348 zajmował 52. pozycję na 571 osób, które wystartowały (po tym etapie 8,94% startujących było sklasyfikowanych wyżej).
Po zakończeniu kolejnego etapu przesunął się na 22 pozycję, a następnie awansował na 18. pozycję.Analiza uzyskanej pozycji na danym etapie

Zawodnik z numerem 348 uzyskał 52. czas na 571 osób, które ukończyły etap "start", a następnie 22. czas na etapie "21,097 km" oraz 17. czas na etapie "42,195 km".Czasy uzyskiwane na poszczególnych etapach