Miejsce w kat. "K"

4.

Miejsce ogółem

42.

Czas

03:16:44

Analiza według czasów netto
Klasyfikacja: generalna wg płci

Analiza zajmowanej pozycji po pokonaniu danego etapu

Po etapie "start" zawodnik nr 293 zajmował 56. pozycję na 571 osób, które wystartowały (po tym etapie 9,64% startujących było sklasyfikowanych wyżej).
Po zakończeniu kolejnego etapu przesunął się na 48 pozycję, a następnie awansował na 42. pozycję.Analiza uzyskanej pozycji na danym etapie

Zawodnik z numerem 293 uzyskał 56. czas na 571 osób, które ukończyły etap "start", a następnie 48. czas na etapie "21,097 km" oraz 38. czas na etapie "42,195 km".Czasy uzyskiwane na poszczególnych etapach